آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

بزهکاری
حیدر فقیه
کانون اصلاح و تربیت استان بوشهر
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1394/03/05
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
بزهکاری به آن اعمال و رفتارهای اطلاق می شود که شورش و تهاجمی است بر ضد قوانین جزایی ، قوانینی که چه نوجوانان و چه بزرگسالان باید با تخطی از آنها مسئول به حساب آیند  . هر عاملی که مانع رشد سالم کودکن از نظر جسمانی و عاطفی شود ، ممکن است باعث ایجد ک طرح و الگوی اختلال های عاطفی شود که همیشه ریشه ی رفتارهای ضداجتماعی یا مجرمانه است این رفتار را وقتی که نوجوانان صورت دهند بزهکاری نوجوان خوانده می شود.
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 369